Hva er fordelene med SmoltVision?

  • SmoltVision gir mer informasjon enn andre analyser på markedet, og er den eneste metoden som bryter smoltifisering ned i de tre komponentene sjøvannsATPase, ferskvannsATPase og kofaktor.
  • Siden vi måler på genuttrykk kan SmoltVision også si noe om hva som ligger an til å skje i nærmeste fremtid, og på den måten gi en liten pekepinn fremover i tid.
  • SmoltVision vil gi raske indikasjoner på utfordringer fiskegruppen møter, slik som dårlig vannkvalitet. Vi vet at gjellene responderer raskt på aluminium, costia, POX eller sulting (ved bruk av saltfôr). Analysen er derfor også en velferdsindikator.
  • Det er lett å kombinere prøveuttak til SmoltVision med uttak av ATPase prøver, da en kan bruke samme gjellebue fra samme fisken til begge analyser. En kombinasjon av SmoltVision og ATPase vil dermed kunne gi mye informasjon om fiskegruppen, for lite ekstraarbeid med prøveuttakene.
  • Det kan kjøres vanlige RT-PCR analyser på samme materialet som er sendt inn til SmoltVision analyse, så hvis det skulle dukke opp indikasjoner på gjellesykdom har laboratoriet allerede materialet i hende, og en sparer dermed tid og unngår nye prøveuttak.

Hvordan kan SmoltVision brukes i praksis?

Her har vi skissert opp et eksempel på prøveforløp hos en settefiskprodusent som produserer 1-åring våren 2017. Denne settefiskprodusenten skal følge to grupper gjennom våren 2017, som er skilt på størrelse: stor og liten fisk.

Planlagt levering er midten av mai 2017. Det er satt opp en uttaksplan som omfatter 3 prøveuttak à 20 fisk med SmoltVision, og dette vil da fungere som dokumentasjon internt og til eventuelle kunder på smoltifiseringsstatus hos fisken.

Pharmaq Analytiq Prøvetakningsplan smolt

0-prøven blir tatt når 24:0 lyset blir satt på. I produksjonssituasjoner uten lysstyring bør 0-prøven på våren gjennomføres mens det er ingen eller liten indikasjon på smoltifisering i karet. Neste prøveuttak blir tatt ut halveis mot utsettsdato, og siste prøveuttak blir tatt ut ca. 1 uke før forventet utsettsdato.

Denne settefiskprodusenten vil da ha gjennomført totalt seks prøveuttak à 20 fisk med SmoltVision som smoltifiseringsverktøy, fordelt på sine to størrelsessorteringer.

Hvis det skulle vise seg å være indikasjoner på avvik i smoltifiseringsforløpet er det ikke noe problem å legge inn ekstra prøveuttak i perioder hvor det trengs ekstra tett oppfølging. Dette vil våre rådgivere være behjelpelig med å avgjøre.

SmoltVision-analyse hos PHARMAQ Analytiq

SmoltVision er nå tilgjengelig for våre kunder og vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon om pris eller dersom du har andre spørsmål.


Kontakt gjerne din kundekontakt eller vår smoltansvarlige:
Elise Hjelle via epost elise.hjelle@zoetis.com eller telefon +47 916 33 136.