I første del av kunnskapspakken går vi gjennom noen erfaringer vi har gjort oss fra smoltproduksjon i 2016 og ser litt nærmere på en del utfordringer som kan oppstå i smoltproduksjonen.

Erfaringer fra felt

Produksjon av 1-åring

For gjennomstrømmingsanlegg er vårsmoltifisering preget av lave temperaturer i perioden med lysstyring, men samtidig gir dette lenger tid til å vaksinere og sortere uten at dette kommer i konflikt med den ømfintlige smoltifiseringsprosessen. Smoltifisering om våren er som regel enten ved naturlig lys fra nyttår eller 6 uker 12:12 og så 5-6 uker 24:0 regime før planlagt utsett. Det er viktig å gi et klart nattsignal i mørkedelen i 12:12 regimet. Uklare signal eller endringer underveis har vist seg å gi ujevn smoltifisering. Slik ser en helt vanlig smoltifisering av 1-åring ut i vår ATPase-database:

ATPase smoltifisering 1-åring

Fiskegruppen starter med en ATPase-verdi på 9,0 (ca 290 døgngrader etter 24:0 lys) som stiger til 16,5 og avsluttes på 26,3 i snitt. Samtidig ser vi at variasjonen øker, noe som ikke er uvanlig i smoltifiseringsperioden.

Stor smolt
20 % av all fisk vi fikk inn til ATPase-analyse i 2016 var over 150 gram. Dette er en økning fra 2015 hvor andelen var 10 %. Samtidig ser vi at snittvekten på samtlig fisk mottatt var 110 gram i 2016 mot 96 gram i 2015. Det er tydelig at det produseres større og større smolt!

Stor smolt kan ha samme kjente smoltifiseringsprofil som mindre smolt. I figuren under ser vi det som trolig er ferskvannsATPase i januar, før smoltifiseringen iverksettes i februar og man har en snittverdi på 12,5 i mars. Fiskegruppen er ca 120 gram i januar, og ca 200 gram i mars. Grafen viser også en indikasjon på desmoltifisering i slutten av mars. Avhengig av planlagt tidspunkt for utsett så vil vi normalt sett i slike tilfeller anbefale å stimulere fisken med sjøvann, dersom dette er mulig. Saltfôr har vi også sett kan ha effekt på smoltifiseringen.

Stor smolt ATPase

Stor 1-åring
Hva med grupper av 0-åringer som man lar stå over vinteren for å bli store 1-åringer? Det er noe vi ser mer av nå, og i dette eksempelet ser vi at fiskegruppen tydeligvis har smoltifisert en stund før man starter prøveuttakene. Denne gruppen går på et kommersielt saltfôr og kombinert med at det er en relativt stor smolt (300-400 gram) ser det ut til å holde gruppen inne i smoltvinduet.

Smoltifisering stor smolt ATPase

Sykdomsutfordring

POX
Så er det ikke alltid det går som planlagt. Denne fiskegruppen skulle etter planen smoltifisere i mai, men blir i stedet liggende rundt 5-6 i ATPase-verdi i en periode på 8 uker. Morfologisk sett utviklet fisken seg normalt, med økende smoltindeks og reduksjon i k-faktor, men sjøvannstoleransen økte ikke. Sammen med kunde ble vi enig om å undersøke for ulike gjelleagens, og det viste seg her at POX-viruset rammet smolten. Dette er typisk dersom det er POX tilstede under smoltifisering.

smoltifisering-pox

Costia
Det samme ser vi når Costia er tilstede under smoltifiseringsprosessen. Under ser dere en unormalt lang smoltifisering. Etter planen skulle denne fiskegruppen smoltifisere tidlig i august, men smoltifiseringen blir hindret og hele forløpet drar veldig langt ut i tid. Dette karet fikk påvist Costia kort tid etter at vi begynte å dokumentere smoltstatus og det er tydelig at både costia og formalinbehandlingen har negativ effekt på smoltifiseringen.

smoltifisering-costia

Miljøutfordring
Dette er et eksempel på at karmiljøet også har mye å si for smoltifiseringsprosessen. Her er fiskegruppen smolt i mai måned, men så droppet ATPase-verdiene voldsomt i juni måned. Etter litt undersøkelser fra kunde ble det oppdaget unaturlig høy CO2-verdi i karet, og da kunden økte sjøvannstilsetning fikk fisken en umiddelbar positiv respons. I dette tilfellet hemmet CO2-nivået ATPase-aktivteten, men siden selve enzymapparatet var på plass så klarte gruppen fint å håndtere sjøvannstilsetningen.

smoltifisering-hoy-co2

Generelt utfordrende produksjoner
Noen ganger går det bare ikke etter planen. Denne 1,5-åringen gikk på et kommersielt saltfôr for å stimulere og vedlikeholde smoltifisering. Gruppen smoltifiserte alt for tidlig, fikk en appetittdropp som førte til umiddelbar desmoltifisering, og deretter en treig resmoltifisering med svært mye variasjon i karet.

smoltifisering-1-5-aring

SmoltVision – vårt nye verktøy
I 2016 har vi gjennomført en skikkelig uttesting av vår nye SmoltVision analyse, på både 1-åringer og 0-åringer. I vanskelige tilfeller, som vist over, er nettopp SmoltVision et veldig godt verktøy når vi skal tolke og rådgi på smoltstatus. Med SmoltVision kan vi nemlig avklare hvilken ATPase-aktivitet som dominerer i gjellene hos smolten, ferskvannspumper eller sjøvannspumper. Dette har mye å si for sjøvannstoleransen.

smoltifisering-smoltvision

I neste epost vil vi forklare hvordan SmoltVision fungerer. Vi diskuterer de viktigste parametere å ha kontroll på i smoltifiseringen og hvordan analysedata trolig vil spille en større og større rolle i fremtidens smoltproduksjon.

Har du spørsmål som du ønsker vi skal diskutere så kan du klikke HER og sende inn til oss!

Ha en strålende dag!

-PHARMAQ Analytiq